Υποστηρίζουμε τις τοπικές εκδηλώσεις και συγκεκριμένα αυτής των Ανθεστηρίων Έδεσσας και κάναμε δωρεά οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

© Ανακύκλωση Έδεσσας

Designed by PellaPro