Έγινε δωρεά αυτοκινήτου και ανταλλακτικών στο ΕΠΑΛ Έδεσσας για εκπαιδευτικούς σκοπούς κατόπιν ενημέρωσης για τη διαδικασία […]
Υποστηρίζουμε τις τοπικές εκδηλώσεις και συγκεκριμένα αυτής των Ανθεστηρίων Έδεσσας και κάναμε δωρεά οχημάτων τέλους κύκλου […]
© Ανακύκλωση Έδεσσας

Designed by PellaPro